Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

 

A jóga szó a szanszkrit „judzs” gyökből származik, amelynek jelentése: „kötni, megkötözni, igázni, egyesíteni,
felhasználni, alkalmazni, a figyelmet irányítani és összpontosítani”.

A jóga keletkezési ideje és helye ismeretlen. E miatt a jóga keletkezésével, tolmácsolásával kapcsolatosan
több útvonal létezik: a legendás, a szent iratokra támaszkodó és a leletekhez ragaszkodó.

Hagyományosnak tekinthető, hogy a Jóga az időtlenségbe vezethető vissza, szájhagyomány útján maradt fenn
és a mester-tanítvány láncolathoz szorosan kötődő gyakorlati rendszer.

A legsemlegesebb nézet az, hogy a jóga az időszámításunk előtti időkből eredő hat ortodox indiai bölcseleti rendszer
egyike, a mai napig fejlődő tapasztalati tudomány. Az Indiai ortodox rendszer (a Veda-kban leírottak elfogadása):
Náya, Vaisésika, Sámkhya, Yoga, Vedánta, Mímámsá. A Veda-k abszolútumának tagadása, ill. egy teremtő isten nélküli
Indiai vallások: Dzsainizmus és Buddhizmus.

A jóga tanításainak lényegét i.e. 200-400 évben bölcs Patandzsali foglalta össze és rendszerezte klasszikus művében,
a 185 tömör aforizmát tartalmazó „Yoga sutra”-ban, vagyis „A jóga vezér vonala”-ban. A Patandzsali „Yoga sutra” négy
fejezetből áll:

I. Szamádhi páda – Az összpontosításról
II. Szádhana páda – A megvalósítási módszerekről
III. Vibhúti páda – A kiteljesedett képességekről
IV. Kaivalja páda – A teljes megszabadulás - eléréséről szól.

Ebből a műből ered az Astangajóga fogalom is, ahol második fejezetben, 29 versszakban a szerző írja
le a gyakorlati rendszert. Ott jelenik meg először a megnevezés -astau angáni-. Az Asta jelentése
nyolc, az Anga tag, ág, végtag, rész, így lett az Astanga, ami későbbiekben kapott „önéletet”, mint
astanga yoga, magyarul astanga jóga rendszer, illetve módszertan. A rendszer összetevői:
I. JAMA – Önelemzés irányelvek:

1.AHINSZÁ - a – nem, hinszá – gyilkolás, erőszak, ártás.
2.SZATJA - igazság, tiszta beszéd.
3.ASZTÉJA - a – nem, sztéja – lopás.
4.BRAHMACSARJA - önmegtartóztatás; tanítványság.
5.APARIGRAHA - a – nem, parigraha – felhalmozás, gyűjtögetés.
II. NIJAMA - Az öntisztulás szabályai vagy elvei:

1.SAUCSA - tisztaság.
2.SZANTÓSA - megelégedettség.
3.TAPASZ - aszkézis; törekvés.
4.SZVÁDHJÁJA - önképzés, tanulmányozás.
5.ÍSVARA PRANIDHÁNA -Ísvara: Isten, Legfelsőbb Lény; Legfelsőbb Lényeg, princípium.
Pranidhána: odafordulás, odaadás, nekiszentelődés, rögzítés, belépés, erőfeszítés,
elmélyülés, odafigyelés.

III. ÁSZANA - póz, testtartás.
IV. PRÁNÁJÁMA - Prána: lélegzet, légzés, élet, életerő, szél, energia, erő, „lélek”.
Ájáma: hosszúság, kitágítás, megnyújtás, szabályozás, visszafogás, megállítás.
V. PRATJÁHÁRA - az érzékek ellenőrzés alá vonása.
VI. DHÁRANÁ - koncentrálás, sűrűség, központosítás, figyelem.
VII. DHJÁNA - meditáció, szemlélődés, elmélyedés, visszatükrözés.
VIII. SZAMÁDHI - összpontosítás, az isteniben való teljes feloldódás.

Ugyanott az I. fejezet 2.versszákban található a jóga céljának meghatározása is: "yogah cittavrtti nirodhah",
ahol yogah - a jóga szót már fent magyarázatot kapott, citta (mint gyűjtő fogalom) a teljes tudatot jelenti (manaszt,
buddhit és ahamkarat); vrtti a fordulatot, forgatást, csavart, örvényt, keverést; niródha - kioltódás,
megfékezés, megszűnés, felszámolás. A citta-vrtti-nirodha fogalom a következőképen magyarázzak:

- az összes elmebeli tevékenység leállítása,
- elme hullámzásának megszűnése,
- mentális folyamatok lecsendesítése,
- a tudatban zajló (spontán, önkéntes) alakulások megfékezése,
- a gondolkodás szabályozása, az örvényezéstől és csapongásoktól való visszatartása, stb.

A gyakorlásban felmerülő akadályok leküzdésére a Patandzsali a következő gyógymódokat kínálja:

1. Maitri - szívbeli, igaz szeretet,
2. Karuná - igaz és mindenki számára jótékony együttérzés,
3. Muditá - szívbeli, igaz öröm,
4. Upéksá - felülemelkedettség.
A jóga gyakorlásban négy fő útvonalat - Márga-t ismerjük:

1. Bhakti márga - a szeretet, hódolat, imádat és az odaadás útja;
2. Karma márga - az önzetlen cselekvés útja;
3. Dzsnyána márga - a tudás és a józan ítélőképesség útja;
4. Rádzsa márga - az önuralom útja.

Odnorobova Eugénia Lektorálta: Gálos Éva

Ajánlott irodalom:

- B.K.S. Iyengar „Jóga új megvilágításban”, „Jóga fája”, „Light on the Yoga Sútras of Patanjali”.
- Vigh Béla „Jóga orvosi szemmel”
- Astangajóga Alapítvány „A nyolctagú jóga rövid módszertana”
- E.P.Osztrovszkaja és V.I.Rudoj "Klasszicseszkaja Yoga"
- Héjjas Istvan "Ókori Indiai Bölcselet"