Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

 

ASTANGAJÓGA Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
Alapítója: Odnorobova Eugénia
Alapítás éve: 2001
Fővárosi Bíróság határozat: 16.PK.60011/2001
Bírósági nyilvántartási szám: 8222
Státusz: Közhasznú
Adószám: 18242722-1-42
Számlaszám: 16200010-60307176
Székhely:1076 Budapest, Péterfy Sándor u.32.
Telephely hely: 1064 Budapest, Bajnok u. 17./1.
Elnök: Somi Anna
Kuratóriumi tagok: Odnororbova Eugénia, Megyesi Éva, Hornyák Gábor

Emberi Erőforrások Minisztérium nyilvántartási szám: 5843

Facebook oldal: https://www.facebook.com/astangajoga.alapitvany

Az Alapítvány tevékenységének céljai:

nevelési és oktatási; képességfejlesztő és ismeretterjesztő; egészségmegőrző és betegségmegelőző; kulturális és művészeti

A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány a vagyon hozadékából illetve a részére juttatott támogatásokból tanfolyamokat, szakköröket, táborokat, kiállításokat, előadásokat, konferenciákat és egyéb programokat szervez, könyv, audió-, videó-, időszaki kiadvány előkészítését, kiadást és értékesítését, valamint egyéb alkotások előállítását és értékesítését segíti elő.

Az Alapítvány tevékenysége és szolgáltatási köre:
1.) Az ázsiai, kelet-európai kultúrák bölcseleti és mozgás rendszereinek kutatása, oktatása, gyakorlása és népszerűsítése.
2.) Ázsiai eredetű, a testi-szellemi harmónia fejlődését elősegítő és az egészség megőrzését szolgáló módszerek integrálása az európai életstílusba.
3.) Azon egészséges életmód és magatartás elősegítése, mely figyelembe veszi az ember valódi természetét és nem gátolja fizikai, szellemi és lelki kiteljesedését.
4.) Az egészséges életmódot szem előtt tartó családok és közösségek támogatása.
5.) Káros függőségek kialakulásának megelőzése, az egészséges életstílus propagálása, ezeket elősegítő programok szervezése.
6.) Fogyatékkal élő embertársaink testi, érzelmi és értelmi fejlődésének támogatása, a társadalomba való integrálásuk elősegítése.
7.) Olyan kulturális és művészeti tevékenység támogatása, amely az egészséges személyiség fejlődését segíti elő és tartalmazza az emberiség egyetemes értekeit.
Ezen kereteken belül az alapítvány szolgáltatásait - a kuratórium döntéseinek megfelelően bárki igénybe veheti.