Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

„Légzésszabályozás” levelezői kurzus 

Kurzus célja: 

Az Astangajóga Alapítvány a hatályos közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV törvény szabályai szerint a felnőttoktatás 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u), a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2), az egészséges életmód támogatása 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) és ismeretterjesztés közhasznú célok megvalósítása érdekében kidolgozott „Légzés szabályozás” alap és haladó levelezői kurzusokat. 

 


A légzés a biológiai szervezet egyik alap létfontossággal bíró fiziológiai funkciója, amely a vegetatív idegrendszert szabályozza, de felhasználja az egyéni célokhoz a szomatikus idegrendszert is (hangadás, egyes érzelmek kifejezése, stb.). Ez a kettős szabályozás és az egyén életvezetési szokásai (ideértve a testtartást is) gyakorolnak hatást a légzés ritmusra, módosíthatják a természetes ütemét, levegő ki-be áramlását, ami károsan hathat a szervezet egész állapotára. Lényegesen módosult légzésritmus a megjelenő testtartási gondok mellett tud okozni fejfájást, depressziót, kedvtelenséget, rossz közérzetet, stb. 

Légzés folyamatai és hatásai az emberi szemnek alig láthatóak, de mégis fenntartanak az egész biológiai világot, éppen ezért van igény nem csak önálló gondozására, hanem a gyakorlásban tapasztaltabb ember vezetésére is. Ezen céllal az Alapítvány a telephelyen szervez rendszeres önköltségű felnőtt foglalkozásokat.

Figyelembe véve, hogy a vidéken élők nem tudnak rendszeresen járni a Budapesti órákra, részükre az Astangajóga Alapítvány felkérésére Odnorobova Eugénia kidolgozott egy átfogó, elmélettel és gyakorlati útmutatókkal ellátott költségtérítéses levelező, alap és haladó „Légzésszabályozás” kurzusokat.

Irodalom: 

B. K. S. Iyengar:  „Jóga új megvilágításban”, Saxum, 1999.,  „Pránájáma új megvilágításba”, Filosz, 2005., „A jóga faja”, Filosz, 2009.

Vígh Béla: „A jóga és az idegrendszer”, Gondolat, 1985., „A jóga orvosi szemmel”, Alliter, 2007., „Szisztémás Anatómia”, Alliter 2005., „Az ember szerkezete”, SOTE Egyetemi jegyzet, 1999.

David Burnie: „Az emberi test kis enciklopédiája”,Talentum, 20001.

Stephen Gascoigne: „Kínai gyógymódok”, Magyar könyvklub, 2001.

Wen Mei Ju: "Chi Kung", Unique, 1998.

Dr. Halász Péter: "Kérdések és válaszok az epilepsziáról", B+V, 2002.

Gárdon Magda, Mónus András: "Gyógytestnevelés", STSTE, Budapest, 2004.  


 

A kurzusban bárki részt vehet, aki:

- elérte a 18 éves kort és a kurzuson való részvételből kizáró okokkal nem rendelkezik;

- az önálló gyakorláshoz rendelkezik képességgel;

- szándéknyilatkozatot és felelősségvállalási nyilatkozatot kitöltötte;

- befizette a kurzus díját: egy összegben 170.000,- Ft., részletben: összeg: rész x 1.25 


 

A kurzus hossza 1 év. Az anyag tanítása és ellenőrzése kéthavonta 6 alkalommal 5,5 x egyórás blokkokban történik meg 15 perces szünettel.

A kurzus a 16 elméleti, 16 műhelyi, 168 önálló gyakorlási, 36 levelezői órából áll össze.

Az elméleti része: 
 
1. Az Ember fiziológiája - 6 óra:
a.) A légzésszerv anatómiája, beidegződése és vérellátása  - 3 ó
b.) A hang képzőszerv anatómiája, a hangképzéshez felhasználható szervek -2 ó
c.) A levegő szerepe az emberi szervezetben - 1 ó,
 
2. Az Ember kognitív- és mentálhigiénéje 6 óra:
a.) Hangképzés fogalma – 1 ó
b.) Levegő áramlás fogalma -1 ó
c.) Szabályozás fogalma -1 ó
d.) Egészség és egyensúly fogalma – 1 ó
e.)  Életvitel fogalma - 1 ó
f.) Táplálkozás fogalma – 1 ó
 
3. A levegő áramlás szabályozási része 4 elméleti + 16 gyakorlói óra: 
a.) Légzésszabályozás: hasi és mellkasi légzés – 1 + 5 ó
b.) Hangszabályozás – 1 + 2 ó
c.) Mimikai izmok gyakorlása, tónust szabályozó gyakorlatok- 1 + 5 ó
d.) Nyak- és szemlazítás – 1 + 2 ó
 
Az önálló gyakorlási része 168 óra: 
a.) heti háromszor 1 órás önálló gyakorlás, de legalább 50 hét x 3 x 1 ó=150 ó
b.) kéthetente teszt- kitöltése e-mailben elküldése 24 teszt x 0,5 ó = 12 ó
c.) havonta élménybeszámoló e-mailben elküldése 12 beszámoló x 0,5 ó = 6 ó

Levél feldolgozás: 30 óra

A hétvégék időtartalma 6,5 óra, tanmenete:
1 ó -  Ember fiziológiája
1 ó -  Ember kognitív- és mentálhigiéné
0,5 ó - Nyak- és szemlazítás + 
0,5 ó - Hangszabályozás 
1 ó -  Légzésszabályozás
0,5 ó -  Mimikai izmok gyakorlása, tónust szabályozó gyakorlatok
1 ó – kérdések/válaszok
Az előadások/műhelyek ideje alatt a hang, a kép és egyéb felvételek nem készíthetők.