Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

 

A Kelet-európai vagyis az orosz kulturális közeg

A Népi játékok az azokat megalkotó emberek élénk kifejeződése; az etnikai visszatükröződése, a történelemnek és fejlődésnek. Ezen kívül a pedagógia és a pszichológia szerint a népi játékok kiváló oktatási és nevelési módszerek. Amellett, a testi-lelki erősítésének is nagyszerű módja, amely fejleszti a gondolkodási készséget és a fantáziát. Az Orosz nép éppen a játékba szőtte az életéhez kapcsolódó számtalan élményét.

S. Vorobyov

Szinte lehetetlen leírni azt, hogy pontosan hány orosz népjáték, népzene, néptánc stílus és népviselet létezik Oroszországban. De azt hiszem, nem is kell azokat számba venni, mert az alkotás maga, de különösen a népi alkotás kevésbé tartozik az objektív, vagy pontos tudományok közé, hisz ritkán ismétlődik, és tele van improvizációval. Teljes mértékben szubjektív dolog, és maga a szubjektum benne a nép, egyetlen személy, vagy összesített személy formájában. A zene, vagy tánc alkotás elsődleges művészet abban az értelemben, hogy hangulat formájában közvetlenül az emberen belül jelenik meg. A létrejött hangulat interakciót indít a külső tárgyakkal, vagy a saját testtel és létrehozza a mozgást.

Meg tudjuk számolni, hogy egy adott népnek hányféle kifejezési módja létezhet? Elvileg igen, de a számbavétellel nem élhetjük át a kultúrával való eggyé válás, hozzátartozás, az alkotás, vagy a mozgás örömét. Ez nem csak szubjektív, hanem relatív tapasztalás is.

Ilyen relációk alapján az orosz népre is sok jó és rossz jellemzőt lehet találni. Európában talán az egyik legszokatlanabb és legérthetetlenebb tulajdonsága az, hogy az oroszok között bárki a nyelvét, a kultúráját, a zenéjét, a táncát, a színeket stb. sajátjának tekinti és saját szükségletei szerint alkot benne, él vele, és követi vele a saját életének változásait. Ezen tulajdonságok miatt nem fontos az a kérdés, hogy hány ének, vagy tánc stb. létezik Oroszországban, mert válasz rá csak az lehet: „ahány ember”. Maga az interakció és a belső szabadság benne a legnagyobb érték. Az alkotás, az érzelem, a test önkifejezési módja és az átélés szabadsága.

Minden orosz zene/tánc alkotásban meg lehet találni az orosz emberre és környezetére jellemző tágasságot-merészséget (ami lassúbb-gyorsabb tempóval fejeződik ki), a különleges életörömöt, a dallamosságot, a szerénység és az egyszerűség kombinációját, a nagy értelem keresését, és a méltóság fontosságát. Ezen elemek elsajátítását az orosz gyerekek már a bölcsőben elkezdik, és sokáig tanulják. Persze, mint bármilyen népben, mindenki más-másképpen tanulja meg, valakik teljesen el is utasítják a kulturális közeget. Azonban az öröklődéssel, a természettel, az anyatejjel, a nyelvvel és a hangkészlettel mindenkibe akkor is beleivódik az a valami, amit később orosznak nevezik.