Nyomtatás

A yantrák, avagy bevezetés a formák és színek világába.

A yantra szó szanszkrit eredetű és szó szerint eszközt jelent. Egy geometrikus formát jelent, egy nagyon hatékony eszközt a szemlélődés, összpontosítás és meditáció gyakorlásához. „Yam”- valami olyat jelent, ami a lényegét hordozza egy dolognak vagy fogalomnak. A „tra” trana-ból jön és a kötelékek alól való felszabadulást jelenti.
Összevetésképpen a mandala szintén szanszkrit eredetű szó, jelentése: kozmogramma, vagy „harmonikus világ”, vagy kör- a világegyetemet jelképezi, a yantrákhoz hasonlóan szintén gyakorlásra szánják. A mandalának és a yantrának megjelenési formája is lehet egyező, eltérés a szavak eredeti jelentésében van leginkább. Alapja lehet geometrikus, de attól formában, tartalomban eltérhet.
Az évezredekre visszavezethető yantrák ábrázolási hagyománya, a számok és geometrikus formák kutatása során, a sankhya (jelentése: számolás, vagy számok) tudománnyal kapcsolódott össze, és a mai indiai matematika tudomány elméleti geometria része maradt mindmáig. Az indiai matematika tudomány és az elméleti geometria hagyománya, egyaránt céljának tekinti, hogy kutassunk és rátaláljunk az élet mélyebb titkaira. A geometrikus yantrában mindez valódi képletként van
leegyszerűsítve és megjeleníthető, mint számok függvénye, világ projekció, szellemi erőmező.


Yantrából 4 főbb fajtát különböztetünk meg: építészeti, szám, geometrikus és szöveges. Az építészeti yantra annyit tesz, hogy egy yantra alaprajzra építik a templomot, sztúpát, ezzel térbeli geometrikus yantrát hoznak létre. A szám yantra egy kilenc osztatú négyzetben helyez el különböző logikák alapján számokat, amelyek szintén jelentést hordoznak és talizmánként használják.
A geometrikus yantrák, amelyekről szó lesz, rendszerint egyszerű geometrikus formákból állnak. Olyan meghatározás is van, hogy a yantrák a mantrák (rövid imák, invokációk, vagy rövid, tömör aforizma szerű mondatok, szavak) grafikai megjelenítései. Együttes használatuk erősíti egymást. Ezen kívül léteznek olyan yantrák, amelyekben szövegként megjelennek szavak, vagy teljes mantrák is.
A yantrák általában úgy vannak megalkotva, hogy a szemet a középpont felé vezessék. A hagyományos yantrát az órajárása szerint, kívülről befelé haladva színezik. A geometrikus formák kidolgozása segít a középpont érzet, a belső tudatosság és a béke művelésében, és ez az amit fontosnak találunk a yantrákban, amelyek eszközök lehetnek, vagy gépezetként, műszerként működhetnek a tudatműködés megfigyelésében, és a tudat hullámzásának megfékezésében. Ezekből az archetipikus formákból készülő yantrák alkotásának folyamatában az ember a kézzelfogható valóságtól az elvont igazság felé mozdul. A yantra képzeletet megmozgató területe tevékennyé teszi a jobb agyféltekét, ami vizuális és nonverbális, míg a yantrák szimbolikus természete a bal agyféltekét aktivizálja. A pontok, vonalak, háromszögek, négyzetek, körök és lótuszok különböző módokon jelképezik a finom energiákat.
A legismertebb 10 nagy (maha) yantra, többségében egy-egy istenség lakozik, akinek felajánlást lehet tenni, így téve őt elégedetté.Egy ilyen felajánlást megfogalmazhatunk mi magunk, vagy felhasználhatunk egy már létező mantrát is. A 10 maha yantra: Baglamukhi, Kali vagy Maha kali, Bhairon, Tara, Bhuvaneswari, Chinnamastra, Dhumavati, Mahalaksmi vagy kamala, Matangi-Devi-Saravati, TripuraSundari-Sri. Egy egy yantra több néven is szerepel, ezek a változatok kötőjellel lettek összekötve.
Most lássuk melyek ezek az archetipikus formák, amelyek a yantra alap alkotóelemei.

A yantra kerete (bhupura):
Minden yantrát egy külső vonal, vagy vonalak kereteznek, amelyek elválasztják az anyagi világot a yantra világától. A kocka semleges, mivel minimális hatást tesz a szemre. A T alakú kapuk a yantra 8 irányát jelképezik. A keret egyben a figyelem elvesztését gátolja és erősíti a koncentrációt. Szimbolikusan a föld elemet jelképezi. (Prithivi tattva)

A kör (Chakra):
A teret jelképezi, a megnyilvánuló világot, a természet körkörös dinamikus erőit és az egyéni tudatot, amelyet a vágyak sugarai alkotnak. A koncentrikus körök az összpontosítást a bindu a középső pont felé vezetik. A levegő elemet jelképezi (vayu tattva).

A háromszög (Trikona):
A lefelé álló háromszög jelképezi a vizet, ami mindig lefelé halad és a női energiát vagy a teremtő jelleget, Shakti kona-nak nevezik. A felfelé álló háromszög jelképezi a tüzet, ami mindig fölfelé törekszik, a szellemi odaadást, elköteleződést, a férfi energiát, Shiva kona-nak nevezik.

A hatágú háromszög (shatkona):
Shiva és Shakti, Purusa és prakrti egyesülését jelképezi, amelyek nélkül nem jöhet létre teremtés.

Pont (bindu):
A yantra középső pontja, önmagában a legerősebb yantra. Egységet, a legfelső megnyilvánulás nélküli tudatot és magát Ganésát jelképezi. A pont lehetővé teszi az embernek, hogy a nem megnyilvánuló Valósággal kapcsolatba lépjen. A pont jelképezi Shivát magát a teremtés forrását. A pontot veszik körül a különböző formák. Az étert jelképezi.

Lótusz (padma):
A lótusz szirmok vagy szimbólum az elsődleges természetet (prakrti) jelképezi. Általában 8 szirom az öt elemet és a 3 minőséget (gunát) jelképezi. Mint az egyéni tudat a lótusz a valóság mocsarában nő, de tiszta és független marad tőle. Azonban hozzá kell tennünk, hogy mindezen izgalmas információk ellenére a yantra önmagában semmit sem jelent. A tudatunk a gyakorláson keresztül (a yantra színezésén, alkotásán, szerkesztésén, vagy a figyelem vezetésén keresztül) tölti fel a formát tartalommal. Most pedig figyeljünk meg néhány ismert yantrát, hogyan épül fel a különböző alap formákból és milyen hagyományos jelentéssel ruházzák föl őket:

Sri yantra:
9 különböző méretű háromszögből áll, egy lótuszszirmokkal övezett kör közepén, amelyek 54 pontban találkoznak egymással. Mivel van férfi és női vonatkozása ezért 2x54=108, Shiva és Shakti, mint a mala gyöngyeinek száma, mint az emberi test fontos központjainak (chakrák) száma.

Lakshmi yantra:
Lakshmi hindu istennő, szerencsét, fényt, és szépséget szimbolizálja. A szellemi fejlődést segíti, belső társalgáson segít felülemelkedni.

Dhumavati yantra:
Dhumavati külsőleg félelmetes, és szépségtől mentes. Azok számára akik mélyebbre néznek a felszín alá, erős áldást oszt a jobb kezével és az isteni anyát személyesíti meg. A yantrára való összpontosítás segít a hamis felfogások eloszlatásában és meglátni a szépet a csúnya helyzetekben.

Durga yantra:
Durga a harcos istennő. Elpusztítja a káros félreértéseket amiket hordozunk, felajánlva számunkra az elme és a szellem tisztaságát. A yantra segít az erő, a női energia és a kreatív/alkotó tudat minőségének megtalálásában.

Ganesh yantra:
Ganesh a jó szerencse és siker segítője az új vállalkozásokban, segít az akadályokon felülemelkedni. Amikor az életünkben akadályokba ütközünk akkor érdemes ezzel a yantrával foglalkozni. Amikor iránymutatásra van szükségünk, vagy az alkotó erő bőséges áramlására.

Kali yantra:
Kali jelképezi a rombolást és alkotást ez is egy megnyilvánulása a hindu isteni anyának. Erre a yantrára való összpontosítás segíti a szellemi átalakulásunkat, fejlődésünket és a nehézségek gyors megoldását.

Írta: Gálos Éva