Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

Az Astangajóga Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott céljai megvalósítása érdekében, a hatályos közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV törvény szabályai szerint a következő közhasznú tevékenységek és közfeladatok elvégzésére a "Jóga" projektet állította össze:
   1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 2011. évi CXC. tv. 4. § (1) a)-u)
   2. Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2), 2004. évi I. tv. 49. § c)-e)

A "Jóga" projekten keresztül az Alapítvány:
- elősegíti a jóga szakirodalom, videó és hanganyag megjelentetését
- szervez a jógáról ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat, képzéseket, konferenciákat és egyéb programokat
- hirdeti az együttműködés fejlesztését a jóga irányai között
- foglalkozik a jóga tanulmányozásával, az ismereteinek integrálásával az Európai életstílusba.

Ha a jógával kapcsolatos összes tudást egy fával hasonlítjuk össze, akkor a törzsében találjuk a jólét alapjához és az önismerethez vezető utat. Ennek a tudásnak a gyakorlóban levő székhelyét teremti meg a rendszeres, odafigyelő és kitartó gyakorlás, ahova leszáll a jógabölcsesség Magja. A Mag természete szerinti kifejlődésében rejlik az áldás a kiegyensúlyozott életmód kibontakozásához. Majd a jógabölcsesség fejlődési folyamatában jelenik meg az egyetemes értelemben vett szeretet és a szabadság, amely az egyénre vonatkozó virágzást és gyümölcsözést segítik elő.

Az Alapítvány törzsközössége úgy gondolja, hogy az évezredeken át felhalmozódott tudás, a keleti bölcsek rendszerbe foglalt tapasztalata a mai ember számára is hasznos. A jóga technikái kiválóan alkalmasak a testi és lelki betegségek megelőzésére, a test karbantartására, segítenek kifejleszteni az élethez szükséges önbizalmat, jókedvet és testi-lelki egyensúlyt hoznak létre. A kiegyensúlyozott ember teljes. A saját belső teljesség érzete elégedettség érzetet hoz létre, ami segít a gyakorló környezetének is békésebbé és harmonikusabbá válni. Az Alapítvány fontos feladata, az ilyen testi-szellemi harmónia fejlődését elősegítő és az egészség megőrzését szolgáló módszerek integrálása az európai életstílusba.

Az Európai és Indiai kultúrtörténettel, valamint  a jóga eredetével és értékeivel kapcsolatos ismeretterjesztés érdekében az Alapítvány önerőből és a téma szakértőinek meghívásával rendszeres, díjmentes előadásokat tart, önköltséges Okleveles képzéseket, műhelyeket, programokat szervez. 


 

Jelen Astangajóga Alapítvány jóga közössége 1997 -től az Odnorobova Eugénia tevékenysége körül kezd alakulni, majd az Alapítvány megalakulásával erősödni kezdet. Azóta ez a kis közösség sokat változott és az élet törvényeit követve változik a mai napig is. Egyes emberek jöttek, mások mentek, de emellett megjelent egyfajta stabilitás is, kialakult jógagyakorlói mag. Ez 2005-ben lehetővé tette a tagsági forma kialakítását, amely jogosít az Alapítványi programok részvételi díjának lényeges csökkenésére.

Az Alapítvány 2006-ban pályázat útján elnyert egy helyiséget a VI. kerületi Önkormányzattól. A Bajnok utcai kis bérlemény felújítási munkálatai alatt, a jóga közösség még jobban megerősödött, a tagok egyre jobban összekovácsolódtak. Az Alapítvány Központjában folyó közös programok szervezése is megszilárdította a jóga közösséget, aminek egyre több tiszteletbeli tagja van, akik áldozatos és önzetlen munkájukkal támogatják az Astangajóga Alapítványt céljainak elérésében.

2007-ben nagy megtiszteltetésben volt része az Astangajóga Alapítványnak: a tagjaink sorában köszönthetjük Dr. Vígh Béla professzort, mint örökös tiszteletbeli tagot.

2010-ben a közösség igényeinek kielégítésére kidolgozásra került a hazai Okleveles jógagyakorló és jógatanító képzés. A képzés az ismeretterjesztés mellet: képesség, tudatosság és önismeret valós fejlesztését célozza.

Ez a "valós, vagyis tényleges elérés" az Astangajóga Alapítvány jóga közösségének egyik fontos eleme és értéke, a nehézségektől való nem menekülés, hanem a probléma megoldó gondolkodásmód építése is. Egyre több gyakorló természetesnek látja ezt a gondolatot, hogy "Ott, ahol vagyok mindig van hely a gyerekemnek, a páromnak és a szülőmnek. A családom nem az életem és a gyakorlásom akadálya, hanem azok szerves része."

Meggyőződésünk szerint a jóga gyakorlás, a gyakorlásra való együttes odafigyelés képes úgy összefogni a családot, hogy a családi jólét valóssá válik, annak ellenére, hogy utópiának tűnik.  S vannak közöttünk azok, akiknek lét erre saját tapasztalata.